Byggmester
Arnold Lauvmo A.S.

Telefon
Telefax
Mobil
Bankgiro
Foretaksnr. M.V.A.- NR

Kalvetangveien 45
3132 HUSØYSUND

33 38 50 19
33 38 71 89
90 19 32 40
2470.07.25959
980408450
DET ER KANSKJE LURERE
Å BRUKE EN MESTER
EN MESTER
GIR KVALITET

EN MESTER ER
FREMTIDSRETTET

  • Du får ikke mesterbrev som takk for lang og tro tjeneste
  • En mestertittel fortjenes- det må vises til arbeid som reflekterer både gode håndverkstradisjoner og riktig bruk av moderne teknikker

EN MESTER
GIR TRYGGHET

  • En mesterbedrift bygger på ønsket om videreføring av gode håndverkstradisjoner, ikke på ønsket om kortsiktige gevinster.
  • En mesterbedrift kan derfor gi et kundeforhold som varer så lenge du selv ønsker det - ikke et forhold som blir avsluttet fordi bedriften du bruker forsvinner.

EN MESTER
KAN MER

  • En mesterbedrift har alltid dokumenterbar kunnskap og ferdighet. Dette gir bestandig trygghet, og blir stadig viktigere innenfor byggfagene.
  • Her blir kravene om dokumentert riktig utført arbeid stadig strengere. Dårlig og uriktig utført håndverk kan derfor gi store økonomiske og juridiske konsekvenser ved eventuelle skader.

EN MESTER GIR
SIKKERHET

  • Et mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap.
  • I tillegg til å ha fagbrev og dokumentert yrkespraksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, ledelse og høyere yrkesteori. Denne kompentansen formidles videre innad i bedriften, og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utfører.